Hållbarhet & Miljö

Västerås Kongress och Elite Hotels arbetar för att främja en hållbar utveckling i samhället. Med hållbar utveckling menar vi att nu levande och kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö. Vi väljer därför att årligen miljömärka våra anläggningar. Vi arbetar aktivt på alla våra destinationer med miljö- och CSR-frågor.

Vi strävar efter att erbjuda produkter och tjänster som med bibehållen kvalitet har producerats med minsta möjliga miljöpåverkan. Genom att studera livscykeln på våra produkter, processer och tjänster är vår ambition att minimera vår konsumtion av energi och material. Vi arbetar löpande med frågor som rör energi, vatten, resursförbrukning, kemikalie- och avfallshantering för att minska vår miljöbelastning.

Vi prioriterar leverantörer som är miljöcertifierade och som har ett aktivt hållbarhetsarbete. Vår strategi och inställning är att med kompetens och engagemang öka insikten om hur vår miljö utvecklas. Detta för att skapa ett miljömedvetet företag där alla våra anställda känner sig delaktiga och tar ansvar för miljön.

Just nu har vi påbörjat vår miljömärkning av Green Key. Läs mer om Green Key på greenkey.se och greenkey.global

Så här arbetar Elite Hotels med hållbarhet & miljö inom respektive område.

Hållbarhet & Miljö | Elite Hotels