Hållbarhet & Miljö

Västerås Kongress arbetar aktivt med miljö- och CSR-frågor för att främja en positiv och hållbar utveckling i samhället.

Med hållbar utveckling menar vi bland annat att nu levande och kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö. Vi har därför valt att miljömärka vår anläggning med den globala miljömärkningen Green Key.

Vi dokumenterar löpande våra insatser och arbetar aktivt för att fokusera på vårt miljöarbete samt att säkerställa att vi ständigt flyttar fram positionerna. Vår ambition att inte bara uppfylla, utan också att överträffa de kvalificerande skallkrav som ställs för miljömärkning. Vi strävar efter att erbjuda produkter och tjänster som med bibehållen kvalitet samt upplevelse har producerats med minsta möjliga miljöpåverkan.

Västerås Kongress arbetar med att öka kompetens, engagemang och ansvar hos våra medarbetare och gäster så att vi alla tillsammans kan skapa ett miljömedvetet företag. Som en del i detta arbetar vi systematiskt med att informera anställda och gäster om våra framsteg, och med tydliga rutiner och fortlöpande utbildning så gör vi alla delaktiga i miljöarbetet. Vi prioriterar leverantörer som är miljöcertifierade och som arbetar aktivt med hållbarhet.

DETTA GÖR VI INOM RESPEKTIVE OMRÅDE

Energiförbrukning

 • Vi använder 100% grön el som är märkt Bra Miljöval
 • Vi ser kontinuerligt över energianvändningen och registrerar förbrukningen varje månad.
 • I hela anläggningen pågår ett ständigt förnyelsearbete gällande miljön utifrån varje fastighets förutsättningar.
 • Lågenergilampor/LED-lampor används där det är möjligt och vi fasar ut äldre lampor.
 • Utrymmen är försedda med behovsanpassad ventilation.
 • Värme recirkuleras från ventilation, kylmaskiner och avloppsvatten.
 • Hela anläggningen energieffektiviserats löpande genom byte av fläktar och styrsystem.

Vattenförbrukning

 • Toaletter byts ut mot snålspolande i möjligaste mån.
 • Intill disk- och tvättmaskiner finns information om hur man diskar och tvättar vattensnålt.

Avfallshantering

 • Vi sorterar vårt avfall så långt det är möjligt och strävar efter att minska mängden osorterat avfall.
 • Vi strävar efter att sortera matavfall, glas, returpapper (papper/tidningar), pappersförpackningar (kartong/wellpapp), hårdplastförpackningar, metallförpackningar, el (t ex ljuskällor), farligt avfall (t ex batterier).
 • Vi ser över och minimerar användningen av engångsartiklar.

Tvätt och rengöring

 • Rengörings- och tvättmedel som används i den dagliga verksamheten är alla miljömärkta.
 • Personalen utbildas att dosera rengöringsmedel i rätt mängd.
 • Tvätterier som anlitas är ISO 14001 certifierade och är certifierade av Tvätteriförbundet

Livsmedel- och konsumtionsmateriel

 • Rengörings- och tvättmedel som används i den dagliga verksamheten är miljömärkt.
 • Erbjuder vegetariska alternativ.
 • Engångsförpackningar fasas successivt ut i möjligaste mån.
 • Arbetar med en del lokalproducerade råvaror.
 • Minskar onödiga transporter genom ett aktivt logistikarbete
 • Toalett- och hushållspapper, pappershanddukar och andra pappersprodukter är miljömärkta.
 • Våra brev, skrivarpapper och annat papper på våra kontor är miljömärkta.

Personal & gäster

 • Vår personal informeras löpande för att öka kunskap och engagemang i miljöarbetet.
 • Vi informerar våra gäster om vårt miljöarbete, både på anläggningen och online.
 • Vår personal hjälper gärna våra gäster med tips och råd hur de kan bidra till vårt miljöarbete under sin vistelse.

För mer information om Elite Hotels of Swedens
miljöarbete: Hållbarhet & Miljö | Elite Hotels

För mer information om Green Key: greenkey.se och greenkey.global