Säkerhet

För oss på Västerås Kongress är det en självklarhet att värna om våra gästers och anställdas trygghet. Vårt säkerhetsarbete sträcker sig därför genom hela vår verksamhet med väl fungerande rutiner och program för att hantera olika händelseförlopp; alltifrån att säkerställa rätt säkerhetsnivå för respektive arrangemang, till att vår personal kontinuerligt utbildas i brand, första hjälpen och krishantering. Västerås Kongress arbetar hela tiden förebyggande men övar också på att kunna agera om olyckan skulle vara framme.

Personalen i tjänst skall alltid ha kompetens och beredskap i samtliga nedan angivna säkerhetsområden. Minst 50 % av fast anställd personal skall årligen ha genomgått samtliga obligatoriska utbildningar. Utbildningarna är behovs- och arbetsmiljöanpassade till hotell & konferens.

  • Första hjälpen, L-ABC och HRL-utbildning
  • Årlig brandutbildning samt anläggningsanpassad utrymning
  • Årlig utrymningsövning, anläggningsanpassad utrymning, behovs- och arbetsmiljöanpassad för hotell- och konferens

Västerås Kongress  tillämpar Systematiskt Arbetsmiljöarbete/SAM

  • Systematiskt Brandskyddsarbete/SBA
  • Anläggningen har angiven utrustning för Första Hjälpen, Brand och Utrymning
  • Anläggningen är utrustad med hjärtstartare

VID LARM PÅ VÄSTERÅS KONGRESS

Mer information kommer inom kort. Har du frågor kring vår säkerhetsarbete kontakta oss så berättar vi mer.