Säkerhet

SÄKERHET
För oss på Västerås Kongress är det en självklarhet att värna om våra gästers och anställdas trygghet. Vårt säkerhetsarbete sträcker sig därför genom hela vår verksamhet med väl fungerande rutiner och program för att hantera olika händelseförlopp; alltifrån att säkerställa rätt säkerhetsnivå för respektive arrangemang, till att vår personal kontinuerligt utbildas i brand, första hjälpen och krishantering. Västerås Kongress arbetar hela tiden förebyggande men övar också på att kunna agera om olyckan skulle vara framme.

För att säkerställa rätt säkerhetsnivå för respektive arrangemang så samarbetar vi tätt med berörda myndigheter och har en nära dialog med Polisen, Räddningstjänsten och bevakningsföretag. Samarbetet sker löpande vid planering inför våra arrangemang och under själva genomförandet. Vi är beredda att anpassa eventuella åtgärder för att säkerställa rätt säkerhetsnivå för din vistelse hos oss och för att kunna genomföra våra evenemang på ett tryggt sätt. Exakt vilka åtgärder som införs för ökad säkerhet har med Polisens bedömning av evenemangets eventuella hotbild att göra. Det kan exempelvis handla om ökad bemanning av säkerhetspersonal och visitering.

Information kring säkerhetsarbetet för våra respektive evenemang får du via evenemanget som du har planerat att delta på.

BRANDLARM
Våra lokaler är utrustade med ett automatiskt brandlarm och sprinklers. Brandlarmet aktiveras på rök och sprinklersystemet av värme. När ett talat larm ljuder i lokalen (en röst som meddelar att brand har utbrutit) innebär det att lokalen omedelbart ska utrymmas. Vår personal iklädd reflexväst visar vägen till gemensam uppsamlingsplats.

  • Utanför entrén på Munkgatan 7

HJÄRTSTARTARE
Västerås Kongress personal har genomgått utbildning i första hjälpen och finns på plats för om nöden skulle äga rum. Utrustning för första hjälpen finns i på flera plan, fråga vår personal så hjälper de er. Hjärtstartare finns i receptionen.

VÄSTERÅS KONGRESS TILLÄMPAR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE  

  • Systematiskt Brandskyddsarbete/SBA
  • Anläggningen har angiven utrustning för Första Hjälpen, Brand och Utrymning
  • Anläggningen är utrustad med hjärtstartare

Minst 50 % av vår personal genomgår årligen nedanstående utbildningar. Utbildningarna är behovs- och arbetsmiljöanpassade till hotell & konferens.

  • Första hjälpen, L-ABC och HRL-utbildning
  • Årlig brandutbildning samt anläggningsanpassad utrymning
  • Årlig utrymningsövning, anläggningsanpassad utrymning, behovs- och arbetsmiljöanpassad för hotell- och konferens

 

 

 

Har du frågor kring vår säkerhetsarbete kontakta säkerhetsansvarig- Ulf Ingman. ulf.ingman@conventum.se